Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Pracuję w podjeściu Integratywnym, które integruje i wykorzystuje metody wypracowane w różnych nurtach i szkołach psychoterapeutycznych.

Ukończyłam kierunek psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Jestem absolwentką 4 letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej w Krakowie. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI), który upoważnia mnie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Jednakże swoją pracę z pacjentami superwizuję pod okiem doświadczonych Superwizorów oraz Zespołów Certyfikowanych Psychoterapeutów, aby stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności oraz poddać ją ocenie i oglądowi. Obecnie jestem w trakcie ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty - European Certificate of Psychotherapy wydawany prze European Associacion for Psychotherapy (EAP).

Odbyłam 5 miesięczny staż kliniczny na Stacjonarnym Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Ukończyłam także następujące szkolenia:

Certyfikat EEG - biofeedback I stopnia - cebtrum Rehabilitacji Poznawczej i Neyroterapii BioMed we Wrcławiu,

Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa,

Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych,

Integratywna Psychoterapia Depresji,

Diagnoza kliniczna DSM IV Stopień I i II,

Hipnoza kliniczna - kurs podstawowy i zaawansowany, 

Terapia pacjentów z zaburzeniem jedzenia,

Psychoterapia par,

Metasystemowa Integratywna Psychoterpia Uzależnień,

ADHD - metody diagnozy i terapii - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji „Promyk Słońca”.

Prowadzę psychoterapię online przez SKYPE po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.